LOKAL REKLAME
SOM TREFFER!

ALDRI HAR DET VÆRT ENKLERE FOR LOKALE ANNONSØRER Å NÅ FREM TIL SINE KUNDER!

Reklameskjerm ønsker å være den foretrukne kanal for markedsføring og kommunikasjon for lokale aktører, liten som stor, gjennom sitt nettverk av lokale reklameskjermer strategisk plassert på nøkkelsteder og sentraleknutepunkter i hele distriktet.
Vi hjelper deg med din kampanje!

0
Videovegg
0
Skjermer
0
Eksponeringer pr. uke / måned
0
Oppmerksomhet

Kontakt oss i dag for pris!