En lokal arena
for lokalt innhold!

Reklameskjerm tilbyr nå eksponering på skjermer der DU treffer dine kunder.

Reklameskjerm jobber for å opparbeide seg skjermflater der folk er og der vi får våre kunders budskap frem på en tydlig måte.
Ett av segmentene vi ønsker å dekke er steder der det er mye folk, og at de har tid til å må med seg budskapet til våre annonsører.
Mye folk finner vi utvilsomt på distriktets mange Kombisentre. Kombisentrene er mindre sentre som ofte består av 3-4 butikker med felles inngang.
Her på flyplassenteret på Avaldsnes er det flere butikker og skjermen vår er plassert ved inngangen til Jysk og treningssenteret. Godt synlig for senterets mange besøkende.
Vi tilbyr med dette reklameplass for deg på denne skjermen, en skjerm forbeholdt lokale aktører i et lokalt marked. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud om reklameflate på vårt nettverk av skjermer.
Meny