Om Oss

Reklameskjerm er et lokalt Haugesundsselskap som har lang erfaring innen skjermbasert informasjon og kommunikasjon. Hovedmålet med Reklameskjerm er å tilby kunder en reklameflate i form av skjermer som får god oppmerksomhet, og som plasseres der folk ferdes. På den måten når kundens budskap ut til rette målgruppe og således skapes en bedre merkevare og en høyere kjennskap til kundens produkter og tjenester.

Odd-Andreas Våge

Daglig Leder / Teknisk Ansvarlig

Kai Abrahamsen

Innholdsansvarlig
Meny