Om Oss

Reklameskjerm er et lokalt Haugesundsselskap som har lang erfaring innen skjermbasert informasjon og kommunikasjon. Hovedmålet med Reklameskjerm er å tilby kunder en reklameflate i form av skjermer som får god oppmerksomhet, og som plasseres der folk ferdes. På den måten når kundens budskap ut til rette målgruppe og således skapes en bedre merkevare og en høyere kjennskap til kundens produkter og tjenester.

Kai Abrahamsen

Daglig Leder / Innholdsansvarlig

Odd-Andreas Våge

Teknisk Ansvarlig
Meny