En lokal arena
for lokalt innhold!

Reklameskjerm tilbyr nå eksponering på skjermer der DU treffer dine kunder.

Reklameskjerm jobber for å opparbeide seg skjermflater der folk er og der vi får våre kunders budskap frem på en tydlig måte.
Ett av segmentene vi ønsker å dekke er steder der det er mye folk, og at de har tid til å må med seg budskapet til våre annonsører.
Mye folk finner vi utvilsomt på distriktets mange Kombisentre. Kombisentrene er mindre sentre som ofte består av 3-4 butikker med felles inngang.
På Garnius sitt utsalg i Industrigata finner vi mange folk som både besøker Garnius og de andre bedriftene i bygget. En plass vi viser godt igjen.
Vi tilbyr med dette reklameplass for deg på denne skjermen, en skjerm forbeholdt lokale aktører i et lokalt marked. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud om reklameflate på vårt nettverk av skjermer.
Meny