En lokal arena
for lokalt innhold!

Reklameskjerm tilbyr nå eksponering på skjermer der DU treffer dine kunder.

Reklameskjerm jobber for å opparbeide seg skjermflater der folk er og der vi får våre kunders budskap frem på en tydlig måte.
Tall fra 2019 forteller at det var hele 2 millioner besøkende i Haugesund sentrum, noe som tilsvarer ca. 5500 mennesker hver eneste dag.
Mange av disse er innom de ulike spisesteder i Haugesund.
Classic Kebab er kjent av de fleste i Haugesund og har holdt populariteten i over 30 år!
Vi tilbyr med dette reklameplass for deg på denne skjermen, en skjerm forbeholdt lokale aktører i et lokalt marked. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud om reklameflate på vårt nettverk av skjermer.